VRZ Zorginkoop

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de VRZ Zorginkoop behoren. U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met VRZ Zorginkoop over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.
Indien u deze medicatie wel vergoed wenst te krijgen moet u overstappen naar een zorgverzekeraar die deze medicatie wel vergoedt, zoals bijvoorbeeld DSW.
LET OP!   Dit is een wijziging t.o.v. 2017 en 2018.  Zorg en Zekerheid vergoedt de apotheekbereide ADHD-medicatie in 2019 niet!

 

Taperingstrips/Afbouwmedicatie

ENO is een onderdeel van VRZ Zorginkoop. De zorgverzekeraars van ENO (zie onderstaand) vergoeden de Taperingstrips antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) volledig uit het basispakket.
Voor de overige medicatie in Taperingstrips kunt u een akkoordverklaring aanvragen bij ENO.

Voor ONVZ-verzekerden geldt dat de patiënt een aanvraag kan doen om de rationaliteit van hun medicatie door de medische dienst van ONVZ te laten beoordelen. Dit kan alleen op basis van een verwijzing van de specialist waaruit de risicofactor blijkt en waarin staat beschreven dat er conform tabel 3 wordt afgebouwd. U dient dus altijd een onderbouwing van uw behandelaar mee te zenden bij de aanvraag.
Indien er voor het afbouwen afgeweken moet worden van tabel 3 dan kan dit ook middels een beoordeling aangevraagd worden. Ook hiervoor is een verklaring van de specialist, met een beschrijving waarom dit noodzakelijk is, vereist.

De overige zorgverzekeraars van VRZ Zorginkoop vergoeden de Taperingstrips niet.

 

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

De zorgverzekeraars die tot  VRZ Zorginkoop behoren:

 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • VvAA Zorgverzekering
 • PNO Zorg
 • ENO – Salland (wel vergoeding Taperingstrips)
 • ENO – Hollandzorg (wel vergoediging Taperingstrips)
 • ENO – Zorgdirect (wel vergoeding Taperingstrips)
 • Zorg en Zekerheid

 

 

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact