Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

VRZ Zorginkoop

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de VRZ Zorginkoop behoren. U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met VRZ Zorginkoop over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

Taperingstrips/Afbouwmedicatie

ENO is een onderdeel van VRZ Zorginkoop. De zorgverzekeraars van ENO (zie onderstaand overzicht) vergoeden de Taperingstrips antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) volledig uit het basispakket. Voor de vergoeding van de SSRI’s en SNRI’s dient per 1-1-2020 wel een akkoordverklaring aangevraagd te worden. De ervaring is dat deze voor de SSRI’s en SNRI’s altijd afgegeven wordt. We adviseren u om de akkoordverklaring vooraf aan te vragen aangezien u anders alsnog zelf de factuur ontvangt. De akkoordverklaring kunt u naar de apotheek mailen: tapering@regenboogapotheek.nl
Voor de overige medicatie in Taperingstrips moet u altijd een akkoordverklaring aanvragen bij ENO.

Voor ONVZ-verzekerden geldt dat de patiënt een aanvraag kan doen om de rationaliteit van hun medicatie door de medische dienst van ONVZ te laten beoordelen. Dit kan alleen op basis van een verwijzing van de specialist waaruit de risicofactoren blijken en waarin staat beschreven dat er conform tabel 3 wordt afgebouwd. U dient dus altijd een onderbouwing van uw behandelaar mee te zenden bij de aanvraag.
Indien er voor het afbouwen afgeweken moet worden van tabel 3 dan kan dit ook middels een beoordeling aangevraagd worden. Ook hiervoor is een verklaring van de specialist, met een beschrijving waarom dit noodzakelijk is, vereist. ONVZ beoordeelt de aanvraag en geeft u terugkoppeling.
De overige zorgverzekeraars van VRZ Zorginkoop vergoeden de Taperingstrips niet.

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

De zorgverzekeraars die tot  VRZ Zorginkoop behoren:

  • ENO – Salland (wel vergoeding Taperingstrips)
  • ENO – Hollandzorg (wel vergoediging Taperingstrips)
  • ENO – Zorgdirect (wel vergoeding Taperingstrips)
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VvAA Zorgverzekering
  • PNO Zorg
  • Zorg en Zekerheid

 

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact