Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

DSW

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de DSW-groep behoren.
U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

De zorgverzekeraars die tot de DSW-groep behoren:

 • DSW
 • StadHolland
 • inTwente
 • Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht (SZVK)

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft een overeenkomst met de zorgverzekeraars van de DSW-groep over de vergoedingen van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek voor 2024.
Alle apotheekbereide ADHD-medicatie. wordt volledig vergoed vanuit het basispakket mits er een machtiging is:

 • Methylfenidaat retard (langwerkend / vertraagde afgifte)
 • Dexamfetamine
 • Dexamfetamine retard (langwerkend / vertraagde afgifte)
 • DEXmethylfenidaat
 • DEXmethylfenidaat retard (langwerkend / vertraagde afgifte)

 
Voor de noodzaak van een machtiging valt u in een bepaalde categorie. Leest u hier wat u moet doen per categorie:

 • Indien u in het verleden de apotheekbereide ADHD-medicatie ook al gebruikte en een machtiging had, dan hoeft u niets te doen. DSW verlengt de machtiging automatisch voor 2024.
 • Indien u de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek eerder wel al gebruikte, maar verzekerd was bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt volstaan met het aanleveren van een medicatieoverzicht.
  U vraagt het medicatieoverzicht aan via scharlo@regenboogapotheek.nl. Vermeld uw patiëntnaam + geboortedatum bij uw aanvraag.
  U stuurt dit medicatieoverzicht naar info@dsw.nl. DSW geeft u dan een machtiging of een terugkoppeling over de machtiging.
 • Indien u een nieuwe gebruiker bent van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek, moet een machtigingsaanvraag indienen bij DSW. Dit doet u door een onderbouwing van uw behandelaar in te sturen naar DSW. DSW beoordeelt deze en u ontvangt (indien akkoord) een machtiging voor de vergoeding van de medicatie. De machtiging hoeft maar eenmaal aangevraagd te worden.

 

Indien u een machtiging moet aanvragen voor de vergoeding dan moet in de onderbouwing van de behandelaar in ieder geval het volgende staan:

 • Welk ADHD-middel u wilt gaan gebruiken.
 • Welke middelen u in het verleden heeft gebruikt.
 • Waarom u bent gestopt met de eerder gebruikte middelen.
 • De onderbouwing dient ondertekend te zijn door uw behandelend arts/psychiater.

 

Deze machtigingsaanvraag stuurt u naar info@dsw.nl. Zij beoordelen de aanvraag en sturen u de machtiging of terugkoppeling over de machtiging toe.
DSW kent geen standaard aanvraagformulier. Uw behandelaar kan de informatie zelf opstellen in de onderbouwing.

Indien u vragen heeft over de onderbouwing en/of vergoedingsaanvraag voor de apotheekbereide ADHD-medicatie kunt u contact opnemen met dhr. Dupon via dupon@regenboogapotheek.nl

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van DSW vergoeden de eerste drie Taperingstrips (= drie maanden) automatisch. Dit geldt voor alle geneesmiddelen die afgebouwd kunnen worden met Taperingstrips. (zie www.taperingstrip.nl). Indien u een afbouwtraject volgt dat langer dan duurt dan drie strips, dan kunt u met een onderbouwing van uw behandelaar een langere vergoedingsperiode aanvragen bij DSW.
Zodra u een machtiging van DSW heeft ontvangen dan stuurt u deze naar Regenboog Apotheek (tapering@regenboogapotheek.nl) en dan declareren wij de overige Taperingstrips ook bij DSW.

In de machtigingsaanvraag voor een langer afbouwtraject moet (in ieder geval) staan:

 • Welk geneesmiddel u gaat afbouwen.
 • Waarom de afbouw langer duurt dan drie strips.
 • Hoe lang het afbouwtraject zal duren.
 • De machtigingsaanvraag dient ondertekend te zijn door de behandelend arts/psychiater.
 • Eventuele andere informatie/omstandigheden over uw afbouwtraject die van toepassing zijn.

 
DSW kent geen standaard aanvraagformulier. Uw behandelaar kan de informatie zelf opstellen in de onderbouwing.
Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact