Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

Salland (voorheen ENO)

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de Salland-groep (voorheen ENO) behoren.
U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

De zorgverzekeraars die tot de Salland-groep behoren:

 • Salland
 • HollandZorg

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft een overeenkomst met Salland over de vergoeding van de apotheekbereide methylfenidaat van Regenboog Apotheek.
De apotheekbereide methylfenidaat wordt vergoed indien het preferente middel van Centrafarm teveel bijwerkingen geeft. Indien er teveel bijwerkingen zijn moet door de arts schriftelijk verklaard worden en dan zal Salland de apotheekbereide methylfenidaat vergoeden.
Over de overige ADHD-medicatie is (vooralsnog) geen afspraak gemaakt. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

DEXmethylfenidaat dient sowieso vergoed te worden uit het basispakket indien:
1. De patiënt heeft ADHD
2.
Patiënt heeft eerder andere middelen, waaronder methylfenidaat, geprobeerd maar deze waren niet voldoende effectief of gaven teveel bijwerkingen. (Er moeten minimaal twee verschillende middelen gebruikt zijn, bijv. Ritalin en Tentin of atomoxetine)
Indien beide voorwaarden gelden dan kan uw behandelaar dit op schrift stellen en ondertekenen. U stuurt deze onderbouwing met uw aanvraag voor vergoeding naar de zorgverzekeraar en dan moet de zorgverzekeraar vergoeden.

In de onderbouwing moet staan:

 • Gegevens patiënt
 • Gegevens behandelaar
 • Welke middelen u gebruikt heeft
 • Waarom u gestopt bent met deze middelen (niet effectief of teveel bijwerkingen)
 • Welke dosering u van DEXmethylfenidaat gaat gebruiken

 

Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen: www.regenboogapotheek.nl in het paarse kader.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van Salland vergoeden zowel het vaste afbouwtraject met wekelijkse afbouw (Tabel 3 Multidisciplinair Document) als de dagelijkse afbouw met Taperingstrips voor de antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s).
Salland vergoedt de eerste vijf Taperingstrips automatisch. Indien uw afbouwtraject langer duurt dan vijf maanden kunt u een machtiging aanvragen voor een uitbreiding van de vergoedingsperiode via https://www.salland.nl/service-contact/toestemming

Voor vergoeding van Taperingstrips van de overige medicatie kunt u een machtiging aanvragen via https://www.salland.nl/service-contact/toestemming

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact