Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

ONVZ

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de ONVZ-groep behoren. U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

De zorgverzekeraars die tot de ONVZ-groep behoren:
• ONVZ
• VvAA

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met de ONVZ-groep over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

DEXmethylfenidaat dient sowieso vergoed te worden uit het basispakket indien:
1. De patiënt heeft ADHD
2.
Patiënt heeft eerder andere middelen, waaronder methylfenidaat, geprobeerd maar deze waren niet voldoende effectief of gaven teveel bijwerkingen.
Indien beide voorwaarden gelden dan kan uw behandelaar dit op schrift stellen en ondertekenen. U stuurt deze onderbouwing met uw aanvraag voor vergoeding naar de zorgverzekeraar en dan moet de zorgverzekeraar vergoeden.

In de onderbouwing moet staan:

  • Gegevens patiënt
  • Gegevens behandelaar
  • Welke middelen u gebruikt heeft
  • Waarom u gestopt bent met deze middelen (niet effectief of teveel bijwerkingen)
  • Welke dosering u van DEXmethylfenidaat gaat gebruiken

 

Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen: www.regenboogapotheek.nl in het paarse kader.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van ONVZ vergoeden het vaste afbouwtraject met wekelijkse afbouw (Tabel 3 Multidisciplinair Document).

De zorgverzekeraars van ONVZ vergoeden Taperingstrips met dagelijkse afbouw niet.
Wel kunt u een machtiging aanvragen voor de vergoeding van de Taperingstrips met dagelijkse afbouw via
https://www.onvz.nl/zorgverlener/farmacie/toestemming-vragen-voor-geneesmiddelen

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact