Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

VGZ

Regenboog Apotheek heeft geen contract met de zorgverzekeraars die tot de VGZ-groep behoren. Dit betekent dat u alle medicatie die u bij Regenboog Apotheek afneemt zelf dient te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt de verzekerde zorg wel, maar u moet de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk uw polis welk bedrag u dan uitgekeerd krijgt; met een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. De overige percentages zijn polisafhankelijk.
Indien u hierover meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraars die onder de VGZ-groep vallen:

 • Univé
 • Zeker
 • VGZ
 • IZZ
 • Bewuzt
 • Zorgzaam
 • IZA
 • UMC

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met VGZ over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. U zult deze zelf moeten betalen.

DEXmethylfenidaat dient sowieso vergoed te worden uit het basispakket indien:
1. De patiënt heeft ADHD
2.
Patiënt heeft eerder andere middelen, waaronder methylfenidaat, geprobeerd maar deze waren niet voldoende effectief of gaven teveel bijwerkingen.
Indien beide voorwaarden gelden dan kan uw behandelaar dit op schrift stellen en ondertekenen. U stuurt deze onderbouwing met uw aanvraag voor vergoeding naar de zorgverzekeraar en dan moet de zorgverzekeraar vergoeden.

In de onderbouwing moet staan:

 • Gegevens patiënt
 • Gegevens behandelaar
 • Welke middelen u gebruikt heeft
 • Waarom u gestopt bent met deze middelen (niet effectief of teveel bijwerkingen)
 • Welke dosering u van DEXmethylfenidaat gaat gebruiken

 

Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen: www.regenboogapotheek.nl in het paarse kader.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van VGZ vergoeden het vaste afbouwtraject met wekelijkse afbouw (Tabel 3 Multidisciplinair Document).
Indien u heeft afgebouwd (althans dit geprobeerd heeft) conform Tabel 3 van het Multidisciplinair Document en dit ging te snel of de stappen waren te groot, dan kunt u gebruik maken van de Taperingstrips met dagelijkse afbouw. U dient dan met een onderbouwing van uw behandelend arts/psychiater aan te tonen dat het afbouwen conform Tabel 3 niet mogelijk was en dat een aangepast schema nodig was. VGZ heeft schriftelijk toegezegd dit te vergoeden.

De zorgverzekeraars van VGZ vergoeden Taperingstrips met dagelijkse afbouw niet.
Wel kunt u een machtiging aanvragen voor de vergoeding van de Taperingstrips met dagelijkse afbouw via https://www.vgz.nl/vergoedingen/machtiging

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact