VGZ

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de VGZ-groep behoren.

VGZ heeft eind 2016-begin 2017 een overgangsregeling ingesteld voor de patienten die methylfenidaat retard gebruikten in 2016 EN in dat jaar bij een van de zorgverzekeraars van de VGZ-groep verzekerd waren. De methylfenidaat retard van Regenboog Apotheek zal in 2017 voor deze patienten wel vergoed worden. Indien u elders verzekerd was in 2016, of u begint met deze medicatie in 2017 en bent wel bij VGZ verzekerd, dan zult u deze medicatie niet vergoed krijgen. U ontvangt dan een factuur.

Voor meer informatie over deze overgangsregeling kunt u contact opnemen met VGZ.
Dexamfetamine retard en dexmethylfenidaat werden voorheen ook al niet vergoed door de zorgverzekeraars van VGZ. Indien u deze medicatie wel vergoed wenst te krijgen moet u overstappen naar een zorgverzekeraar die deze medicatie wel vergoedt.
(Enkel de dexamfetamine 2,5mg wordt vooralsnog gedoogd. Houdt u hierover de ontwikkelingen in de gaten.)

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact