CZ

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die onder de CZ-groep vallen.

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met CZ over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u de medicatie te allen tijde zelf dient te betalen. CZ zal geen vergoeding uitkeren indien u de facturen zelf declareert. Indien u deze medicatie wel vergoed wenst te krijgen moet u overstappen naar een zorgverzekeraar die deze medicatie wel vergoedt.(Enkel de dexamfetamine 2,5mg wordt vooralsnog gedoogd. Houdt u hierover de ontwikkelingen in de gaten.)

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact