Vergoedingen disulfiram Regenboog Apotheek

Regenboog Apotheek bereidt en levert op verzoek van Verslavingskunde Nederland (VKN) apotheekbereide disulfiram voor patiënten die anders mogelijk van zorg uitgesloten zouden blijven.
Deze zorg zou conform wetgeving vergoed moeten worden en deze wordt zodoende ook gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
Momenteel wordt er –ondanks de rationaliteit van de zorg- verschillende gedacht over de vergoedingen van de apotheekbereide disulfiram. Dit terwijl de Refusal en Antabus (welke niet meer leverbaar zijn onder Nederlandse registratie) ook vergoed worden uit het basispakket.

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die gesteld hebben de zorg te vergoeden:

  • DSW-groep (DSW, StadHolland, inTwente)
  • CZ-groep (CZ, OHRA, Delta Lloyd)
  • VGZ-groep (Unive, VGZ, IZZ, IZA, Bewuzt, SZVK, Zekur, UMC)
  • Menzis-groep (Menzis, Anderzorg)
  • Zorg en Zekerheid
  • ENO (Salland, Hollandzorg, Zorgdirect)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO Zorg)

Indien de patiënt is bij een van deze verzekeringen wordt de medicatie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Er vindt momenteel nog overleg plaats met een aantal zorgverzekeraars:

 • De Friesland (De Friesland, Kiemer)
 • ASR-groep (Amersfoortse, Ditzo)

Zolang het overleg nog loopt worden er geen facturen aan de patiënten verzonden. Zodra er duidelijkheid is over de vergoedingen zal er óf gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar óf gefactureerd worden aan de patiënt.

Regenboog Apotheek heeft geen contract met de zorgverzekeraars van de Achmea-groep (Zilveren Kruis, Pro Life, OZF, Interpolis, FBTO, Avero) en kan deze zorg zodoende niet bij de zorgverzekeraar declareren. Conform onze informatie zou deze zorg ook door Achmea vergoed moeten worden, maar enkel Achmea kan hierover uitsluitsel bieden. We adviseren dan ook contact op te nemen met Achmea indien u meer informatie wenst.

Zodra er meer informatie is over de zorgverzekeraars waar we nog overleg mee voeren zullen we dit z.s.m. vermelden.

De prijs van de apotheekbereide disulfiram wordt berekend conform landelijke afspraken:
aantal mg grondstof (taxeprijs) + aantal mg hulpstoffen (taxeprijs) + bereidingsopslag + terhandstelling

Indien u meer informatie wenst over de medicatie kunt u bellen met apotheker Paul Harder via 06-25072020 of pharder@regenboogapotheek.nl.
Indien u meer informatie wenst over de contractafspraken en/of financiële afwikkeling kunt u contact opnemen met Jan-Pieter Dupon via 06-14391498 of dupon@regenboogapotheek.nl.

U kunt hier klikken voor een printversie van deze informatie.

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact