Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

Zilveren Kruis

Regenboog Apotheek heeft geen contract met de zorgverzekeraars die tot de Zilveren Kruis-groep behoren.
Dit betekent dat u alle medicatie die u bij Regenboog Apotheek afneemt eerst zelf dient te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt de verzekerde zorg wel, maar u moet de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk uw polis welk bedrag u dan uitgekeerd krijgt; met een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. De overige percentages zijn polisafhankelijk.
Indien u hierover meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraars die tot de Zilveren Kruis-groep behoren:

 • Zilveren Kruis
 • ZieZo
 • Pro Life
 • Interpolis
 • FBTO
 • De Friesland

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met Zilveren Kruis over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

DEXmethylfenidaat dient sowieso vergoed te worden uit het basispakket indien:
1. De patiënt heeft ADHD
2.
Patiënt heeft eerder andere middelen, waaronder methylfenidaat, geprobeerd maar deze waren niet voldoende effectief of gaven teveel bijwerkingen.
Indien beide voorwaarden gelden dan kan uw behandelaar dit op schrift stellen en ondertekenen. U stuurt deze onderbouwing met uw aanvraag voor vergoeding naar de zorgverzekeraar en dan moet de zorgverzekeraar vergoeden.

In de onderbouwing moet staan:

 • Gegevens patiënt
 • Gegevens behandelaar
 • Welke middelen u gebruikt heeft
 • Waarom u gestopt bent met deze middelen (niet effectief of teveel bijwerkingen)
 • Welke dosering u van DEXmethylfenidaat gaat gebruiken

 

Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen: www.regenboogapotheek.nl in het paarse kader.

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van Zilveren Kruis vergoeden het vaste afbouwtraject met wekelijkse afbouw (Tabel 3 Multidisciplinair Document).

De zorgverzekeraars van Zilveren Kruis vergoeden Taperingstrips met dagelijkse afbouw niet.
Wel kunt u een machtiging aanvragen voor de vergoeding van de Taperingstrips met dagelijkse afbouw via https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/declareren/machtiging

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact