Multizorg

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die vertegenwoordigd worden door Multizorg.

Regenboog Apotheek heeft geen expliciete overeenkomst over de vergoedingen van de apotheekbereide ADHD-medicatie en adviseert u om schriftelijk bij uw zorgverzekeraar na te gaan of zij de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek vergoeden. Vooralsnog hebben wij uit de declaraties ervaren dat de Multizorg de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek niet vergoedt! Indien u deze medicatie wel vergoed wenst te krijgen moet u overstappen naar een zorgverzekeraar die deze medicatie wel vergoedt.
(Enkel de dexamfetamine 2,5mg wordt vooralsnog gedoogd. Houdt u hierover de ontwikkelingen in de gaten.)

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact