Herhaalservice

arts-herhaalrecepten

De herhaalservice

De Herhaalservice is een nieuwe dienst om u snel en eenvoudig van uw herhaalrecepten/medicijnen te voorzien. Via de gegevens in het computersysteem van de apotheek wordt bepaald of uw voorraad (langdurige) medicatie binnenkort op zal zijn.

De geneesmiddelen die binnenkort op zijn, worden door de apotheker beoordeeld en hij zal hiervoor een herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts. Na diens akkoord wordt het herhaalrecept afgegeven. Door deze nauwe samenwerking tussen apotheek en huisarts is een optimale bewaking op uw medicatie mogelijk.

Werkwijze

De Herhaalservice wordt nooit zonder overleg met u als patiënt opgestart. Er zal vooraf een intakegesprek plaatsvinden waarin de apotheker en.of huisarts u uitlegt wat de Herhaalservice inhoudt. Daarnaast wordt gekeken of de verschillende middelen die u gebruikt qua einddatum gelijk getrokken kunnen worden, zodat u al uw middelen in een keer kunt ophalen of laten bezorgen.

Wanneer (volgens de gegevens in het apotheeksysteem) uw geneesmiddelen bijna op zijn, kunt u daarvan per gratis sms en/of e-mail op de hoogte worden gebracht.

U heeft op dat moment nog de mogelijkheid eventuele wijzigingen aan uw apotheek door te geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u in de tussentijd andere medicijnen erbij heeft gekregen.

De apotheker heeft inzicht in bepaalde medische gegevens – betreffende laboratoriumwaarden – die bij uw huisarts zijn vastgelegd.

sms-herhaalservice

Hierdoor is een betere bewaking op uw verschillende medicijnen mogelijk. Indien u deel gaat nemen aan de Herhaalservice gaan uw huisarts en apotheker ervan uit dat u instemt met deze gegevensverstrekking aan de apotheker.

Wanneer u niet wilt dat deze medische gegevens voor anderen dan uw huisarts beschikbaar zijn, kunt u dit bij uw huisarts kenbaar maken.

De Voordelen

  • Geen receptenlijn meer bellen
  • In 1 keer de hele bestelling afhalen
  • Persoonlijk, gratis bericht dat uw medicatie klaar ligt
Verwerking herhaalservice medicatie

Op basis van de gegevens in het computersysteem van de apotheek wordt een selectie gemaakt van de geneesmiddelen die binnenkort op zullen zijn. Uw apotheek legt het herhaalrecept ter goedkeuring voor aan uw huisarts. Nadat deze het verzoek geaccordeerd heeft, kan het geneesmiddel afgeleverd worden. Mocht uw huisarts op een bepaald moment niet aanwezig zijn, dan zal de waarnemend arts voor de goedkeuring van het herhaalrecept zorg dragen.

Als de apotheker dit nodig vindt, zal hij/zij voor overleg contact opnemen met uw huisarts. Niet alle geneesmiddelen zijn geschikt om op te nemen in de Herhaalservice. Voor deze geneesmiddelen zal de apotheker u verzoeken alsnog contact op te nemen met uw (huis-)arts of specialist.

Afhalen/bezorgen

De datum waarop u de medicijnen, die deel uitmaken van de Herhaalservice, kunt afhalen in de apotheek staat vermeld in een gratis sms en/of e-mail die u van onze apotheek ontvangt. U kunt er ook voor kiezen om de medicatie direct te laten bezorgen.

Download de Herhaalservice folder

herhaalservice-folder

Wilt u meer informatie? Download onze informatiefolder via de onderstaande knop.

U kunt deze folder tevens gebruiken om u in te schrijven voor onze herhaalservice. Heeft andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Folder downloaden

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact