De Friesland

Regenboog Apotheek heeft geen contract met zorgverzekeraars van De Friesland. Dit betekent dat u alle medicatie die u bij Regenboog Apotheek afneemt zelf dient te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt de verzekerde zorg wel, maar u moet de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw polis welk bedrag u dan uitgekeerd krijgt; met een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. Overige percentages zijn polisafhankelijk. Indien u hierover meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met De Friesland over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

Indien u deze medicatie wel vergoed wenst te krijgen moet u overstappen naar een zorgverzekeraar die deze medicatie wel vergoedt, zoals bijvoorbeeld DSW.

Taperingstrips/Afbouwmedicatie

De zorgverzekeraars van De Friesland vergoeden enkel de Taperingstrip Venlafaxine van 37,5mg → 0mg.
De overige Taperingstrips moet u zelf betalen.
Indien u de Taperingstrips vergoed wenst te krijgen kunt u overstappen naar een zorgverzekeraar die het wel vergoedt, zoals bijvoorbeeld ENO of DSW.

 

 

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

De zorgverzekeraars die tot De Friesland behoren:

  • De Friesland

 

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact