Achmea

Er is sinds 2014 geen contract met de zorgverzekeraars die tot de Achmea-groep behoren. Dit betekent dat u alle medicatie die u bij Regenboog Apotheek afneemt zelf dient te betalen. Wel kunt u de factuur van deze medicatie ter declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw polis welk bedrag u dan uitgekeerd krijgt. Indien u hierover meer informatie wenst dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Naast het feit dat er geen contract met Achmea is stelt Achmea dat de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek niet in aanmerking komt voor vergoeding. U moet deze medicatie te allen tijde dus zelf betalen aan de apotheek zonder een vergoeding ervoor te ontvangen. Indien u deze medicatie wel vergoed wenst te krijgen moet u overstappen naar een zorgverzekeraar die deze medicatie wel vergoedt. (Enkel de dexamfetamine 2,5mg wordt vooralsnog gedoogd. Houdt u hierover de ontwikkelingen in de gaten.)

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact